Strandpaviljoen Soomers
Soomers
Disclaimer

Disclaimer en privacy-beleid

Als je gebruik maakt van onze website gaan we ervan uit dat je onderstaande informatie hebt gelezen. De inhoud kunnen we altijd wijzigen, aanvullen of verwijderen. We hoeven dit niet vooraf te laten weten. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Toch is het mogelijk dat de informatie die we publiceren onvolledig of onjuist is. Strandtent Soomers kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Google Analytics en cookies

We willen graag dat de werking van onze website zo goed mogelijk is. We maken daarvoor gebruik van Google Analytics. Deze Google-dienst maakt gebruik van cookies. Om het juiste gebruik hiervan te waarborgen hebben we een aantal maatregelen genomen. Je leest hier welke maatregelen dit zijn.

Persoonlijke gegevens

We hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. We vragen niet meer informatie dan nodig en gebruiken je gegevens alleen om een specifieke vraag te verwerken. We stellen je gegevens niet ter beschikking aan andere organisaties en/of personen zonder uitvoerige toestemming vooraf. Je leest hier hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

Hyperlinks en doorverwijzingen

Op onze website staan (hyper)links naar andere websites. We bieden je deze aan ter informatie en voor je gebruiksgemak. De websites worden beheerd door andere organisaties en/of personen. We kunnen deze informatiebronnen technisch en inhoudelijk niet controleren. We hebben er ook geen zeggenschap over. We kunnen je dan ook geen enkele garantie geven over de volledigheid, juistheid en beschikbaarheid.

Auteursrecht

De informatie op onze website valt onder de wet op het auteursrecht. Je mag alles bekijken. Als je informatie wilt gebruiken, bijvoorbeeld teksten, foto’s of filmpjes, heb je onze toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.